نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

مشاهده کامل خبر
موفقیت      

زندگی همیشه این نیست که کارت های خوب
 را در اختیار داشته باشی، بلکه بعضی وقت ها
 باید کارت های بد را به خوبی بازی کنی.


گروه خبری : اخبار گوناگون
منبع :
آخرین ویرایش : 1396/10/11 -- 10:56:09
نویسنده : واحد تحریریه
تعداد بازدید : 1192